Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
Datum narození: 16.12.1770
Místo narození: Bonn
Datum úmrtí nebo zániku: 26.03.1827
Místo úmrtí nebo zániku: Vídeň

Působení neboli činnost: Teplice
Vazby: Betchoven, Ljudvig van, 1770-1827
Citace: MZK (generální katalog)
Citace: NKC
Citace: Smyčcový kvartet A dur, op. 18, č. 5
Významný německý hudební skladatel, dovršitel vídeňského klasicismu. Od roku 1792 žil trvale ve Vídni a studoval zde hudbu. Přibližně od roku 1795 se začínaly projevovat jeho problémy se sluchem, trpěl závažnou formou ušního šelestu a 1816 zcela ohluchl. Jeho hluchota mu však nezabránila vytvořit jeho největší díla. K jeho nejslavnějším dílům patří 3., 5., 6., a 9. symfonie, řada klavírních skladeb (Císařský koncert, sonáty Měsíční svit, Apassionata, Patetická), monumentální mše Missa solemnis, opera Fidelio a řada dalších. V letech 1811 a 1812 se léčil v Teplicích.