Skip to main content

Authority detail

Hanuš, Marek
Citation: Životní prostředí okresu Ústí nad Labem (zpracovali Marek Hanuš, Eva Havlíčková). 1979
Citation: www(Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí), cit. 5. 3. 2013
Biography note: Lesní inženýr, pedagog v oboru ochrana přírody a lesní hospodářství.

Show works by given autority
Show works about given autority