Skip to main content

Autorität Detail

Kos, Jan, 1958-
Citation: Informační systém ČVUT
Biography note: Narozen 17.5.1958. Publikace v oborech Inženýrské stavitelství, Znečištění a kontrola vody, Stavebnictví, Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola, Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, Ochrana krajinných území.

Show works by given autority
Show works about given autority