Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Křenek, Josef

Citace: Josef Křenek, Jan Ostravský: Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii
Citace: www(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická)
Status/Správní celek: definitivní