Skip to main content

Detail autority

Univerzita Karlova
Jiný tvar jména: Charles University
Jiný tvar jména: Karlova universita
Jiný tvar jména: Karlova univerzita v Praze
Jiný tvar jména: Karlova univerzita
Jiný tvar jména: Universita Karlova
Jiný tvar jména: Universitas Carolina
Jiný tvar jména: Univerzita Karlova v Praze
Jiný tvar jména: Karls-Universität zu Prag
Jiný tvar jména: Karlsuniversität Prag
Jiný tvar jména: Česká universita Karlo-Ferdinandova
Citace: Zivil- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des Europäischen Rechts
Citace: www (Univerzita Karlova), cit. 19. 12. 2018
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 12. 2018
Citace: Slavnostní inaugurace rektora konaná dne 29. ledna 1919 na České universitě Karlově v Praze
Citace: Kuthan, J.: Splendor et Gloria Regni Bohemiae
Biografické nebo historické údaje: V r. 1882 byla dřívější Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena na Českou universitu Karlo-Ferdinandovu a na Německou universitu Karlo-Ferdinandovu. Obě univerzity pokračovaly v činnosti i po vzniku Československa roku 1918, změnilo
https://www.cuni.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova


Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě