Skip to main content

Autorität Detail

Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Centrum adiktologie
Other form of name PPP: Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Klinika adiktologie
Other form of name PPP: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
Other form of name PPP: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Other form of name PPP: Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Psychiatrická klinika. Centrum adiktologie
Other form of name PPP: Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko). Centrum adiktologie
Citation: www (Centrum adiktologie)
http://www.adiktologie.cz/

Show works by given autority
Show works about given autority