Skip to main content

Detail autorityVazby: Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko). Centrum adiktologie
Vazby: Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Klinika adiktologie
Vazby: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
Vazby: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Vazby: Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Psychiatrická klinika. Centrum adiktologie
Citace: www (Centrum adiktologie)