Skip to main content

Detail autority

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví
Jiný tvar jména: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Jiný tvar jména: FVZ UO
Jiný tvar jména: Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Hradci Králové (1945-1951)
Jiný tvar jména: Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně (1951-1958)
Jiný tvar jména: Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Hradci Králové
Jiný tvar jména: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Ev. Purkyně
Jiný tvar jména: Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě