Skip to main content

Authority detail

značkovací jazyky
Other form of name PPP: označovací jazyky
Other form of name PPP: jazyky značkovací
Other form of name PPP: jazyky označovací
Other form of name PPP: HTML (značkovací jazyk)
Other form of name PPP: SVG
Other form of name PPP: VRML (značkovací jazyk)
Other form of name PPP: WML (značkovací jazyk)
Other form of name PPP: XHTML (značkovací jazyk)
Other form of name PPP: XML (značkovací jazyk)
Other form of name PPP: programovací jazyky

Show works by given autority
Show works about given autority