Skip to main content

Detail autorityVazby: HTML (značkovací jazyk)
Vazby: SVG
Vazby: VRML (značkovací jazyk)
Vazby: WML (značkovací jazyk)
Vazby: XHTML (značkovací jazyk)
Vazby: XML (značkovací jazyk)
Vazby: programovací jazyky
Vazby: označovací jazyky
Vazby: jazyky značkovací
Vazby: jazyky označovací