Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kratochvíl, JanJUDr.


Citace: Jeho: Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Status/Správní celek: definitivní