Skip to main content

Detail autority

Kratochvíl, Jan
Citace: Jeho: Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Biografické nebo historické údaje: JUDr., právník, práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě