Skip to main content

Detail autority

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie
Jiný tvar jména: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie
Jiný tvar jména: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie a slévárenství
Citace: www (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě