Skip to main content

Authority detail

Mališ, Petr
Citation: Jansa, Lukáš: Internetové právo (Petr Mališ ... et al.), 2016
Citation: www(lawyer.cz), cit. 12. 4. 2016
Biography note: Mgr. et Mgr., advokát, specializuje se na internetové a obchodní právo, publikuje v oboru, též absolvent oboru andragogika-francouzský jazyk.

Show works by given autority
Show works about given autority