Skip to main content

Detail autority

Hostaš, Petr
Citácia: Jansa, Lukáš: Internetové právo (Petr Hostaš ... et al.), 2016
Citácia: www(Čížek / Hostaš), cit. 12. 4. 2016
Biografické alebo historické údaje: JUDr., advokát, odborník v oblasti doménových jmen a práv s nimi spojených.

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite