Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Langr, Daniel, 1977-

Citation: Šimeček, Ivan - Langr, Daniel: Moderní počítačové architektury a optimalizace implementace algoritmů, 2016
Citation: www(České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií - Parallel and Distributed Computing Group), cit. 13. 12. 2016
Citation: www(Prezentace dizertační práce), cit. 14. 12. 2016
Citation: osobní sdělení, cit. 14. 12. 2016