Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hajíčková, Zuzana

Citace: Cvejnová, Jitka a kol. (Zuzana Hajíčková ... et al.): Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2, 2016
Citace: www (Ústav bohemistických studií), cit. 17. 1. 2017
Citace: www (LinkedIn - Zuzana Hajíčková), cit. 17. 1. 2017