Skip to main content

Detail autority

Petríková Rosinová, Iveta
Citace: Horváthová, Silvia - Petríková Rosinová, Iveta (eds): Sociálna podpora a sociálna pomoc v dimenziách sociálnej politiky : (vedecké štúdie), 2016
Citace: SNK, cit. 13. 1. 2017
Citace: www(Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Katedra fyzioterapie), cit. 13. 1. 2017
Citace: www(Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Oddelenie telesnej výchovy a športu), cit. 13. 1. 2017
Biografické nebo historické údaje: PaedDr., PhD. MHA, slovenská odbornice v oblasti dietologie, zdravé výživy a pohybových aktivit.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě