Skip to main content

Detail autority

Macela, Miloslav, 1970-
Citace: Macela, M.: Rozsah zdravotního postižení může být v jednotlivých systémech hodnocen rozdílně. Zdravotnické noviny, 2011, roč. 60, č. 10, s. 6.
Citace: www(Ministerstvo práce a sociálních věcí), cit. 9. 7. 2012
Citace: Macela, Miloslav: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí : komentář, 2015
Biografické nebo historické údaje: Narozen 1970. PhDr., ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Praha. Publikace v oboru sociální práce.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě