Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 20084 19058
EE E-knihy 0 0
MP Mapy 0 0
AH Rozpis hudobnín 0 0
KR Knihy region 20053 18867 11.01.2022
PZ [PZ] 0 0
AN Články 0 0
HU Hudobniny 0 0
BR Brožúry 13 13 12.11.2008
ZK Zvukové knihy 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 18 178 25.11.2011
OD [OD] 0 0
SK Skladby 0 0
FA 0 0
PM Pracovné materiály 0 0
EB [EB] 0 0