Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 4697 4759
BR Brožúry 657 682 03.10.2019
QQ [QQ] 0 0
SH Stolné hry 0 0
PE Periodiká 10 13 04.11.2011
OD [OD] 0 0
KR Knihy region 4030 4064 17.12.2020
AH Rozpis hudobnín 0 0
PZ [PZ] 0 0
FA [FA] 0 0
VS [VS] 0 0
EB [EB] 0 0

Najhľadanejší