Skip to main content

Authority detail

Hornát, Jaroslav, 1929-1990
Citation: PNP-LA
Citation: Hornát, Jaroslav: Alžbětinské drama. 1. vyd. Praha: SPN, 1986
Citation: www(Obec překladatelů), cit. 21. 3. 2017
Biography note: Narozen 14. 4. 1929 v Praze, zemřel 26. 2. 1990 v Praze. PhDr., anglista, překladatel z angličtiny, autor literárně historických prací a pořadatel výborů z anglické literární tvorby.

Show works by given autority
Show works about given autority