Skip to main content

Detail autority

Mathesius, Bohumil, 1888-1952
Iný tvar mena: Mathesius, B., 1888-1952
Iný tvar mena: Mathesius, Boh., 1888-1952
Citácia: Knižní novinky 5/2002
Citácia: PNP-LA
Citácia: Ostrovskij, Aleksandr Nikolajevič: Talenty a ctitelé (přeložil a upravil Boh. Mathesius), [195-]
Citácia: Čechov, Anton Pavlovič: Bankovní jubileum (přeložil B. Mathesius), [195-]
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 16. 7. 2020
Biografické alebo historické údaje: Narozen 14. 7. 1888 v Praze, zemřel 2. 6. 1952 tamtéž. Literární vědec, básník, publicista, přední rusista, překladatel z ruštiny a germánských jazyků, též čínské poezie.

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite