Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 3263 2905
BR Brožúry 2 2 24.11.2015
QQ [QQ] 0 0
SH Stolné hry 0 0
PE Periodiká 0 0
OD [OD] 0 0
KR Knihy region 3260 2903 06.12.2019
AH Rozpis hudobnín 0 0
PZ [PZ] 1 0 11.09.2017
FA [FA] 0 0
VS [VS] 0 0
EB [EB] 0 0