Skip to main content

Podmínky užití on-line plateb na portálu katalog.svkul.cz


Identifikační údaje provozovatele prodejního místa (dále jen "knihovna")

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO 00083186
W. Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem


Adresa

Severočeská vědecká knihovna
W. Churchilla 3
Ústí nad Labem - centrum 400 01 Ústí nad Labem


+420 475 209 126
knihovna@svkul.cz


Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím služby ComGate v knihovním katalogu katalog.svkul.cz Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje a vymezují a upřesňují práva a povinnosti knihovny a jejího uživatele. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách knihovny. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.


Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu, jež je nedílnou součástí Knihovního řádu (příloha č. 6).


Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.


Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 3 Knihovního řádu Ochrana osobních údajů". Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.