Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/by-authority/3339119/rss Vyhledávání podle autority: Forma/žánr hesla = sborníky konferencí Komu patří omluva? : historická pravda o poválečných událostech : sborník přednášek ze stejnojmenné konference pořádané ve středu 25. května 2016 v Brně Komu patří omluva? (konference) (2016 : Brno, Česko) Setkání v mezidveří kulis a smrti II : život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních souvislostech : sborník z konference konané 23. listopadu 2012 na Divadelní fakultě JAMU Setkání v mezidveří kulis a smrti (konference) (2. : 2012 : Brno, Česko) Universal Learning Design : international conference, Linz, 13-15 July 2016 : proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016 Universal Learning Design (konference) Conference proceedings = Sborník příspěvků : Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice Brno 15.-16.5. 2014 Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2016 : program a sborník abstraktů Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu, aneb, Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : sborník abstraktů z workshopu : Praha 29.-30. listopadu 2016 Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu, aneb, Slovníky a jejich uživatelé v 21. století (workshop) (2016 : Praha, Česko) Proceedings of the 10th international conference European Entrepreneurship Forum 2016 : Economic Growth and Economic Policy : Newton College, Prague, November 2016 Economic Growth and Economic Policy (konference) (2016 : Praha, Česko) Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání : sborník příspěvků z odborné konference : konference se konala 10.-11. listopadu 2016 v hotelu Grand Litava v Berouně Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání (konference) (2016 : Beroun, Česko) Duchovná cesta a jej podoby v literatúre Duchovná cesta a jej podoby v literatúre (konference) (2015 : Nitra, Slovensko) Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře ... : Brno, 11. listopadu 2016 Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize? (seminář) (2016 : Brno, Česko) DAFx-16 : 19th International Conference on Digital Audio Effects : Brno, Czech Republic, September 5-9, 2016 DAFx (konference) (19. : 2016 : Brno, Česko) Book of abstracts of the 23rd CPS Conference : česko-polsko-slovenská matematická konference : 7.-10.6.2016, Nový Jičín, Czech Republic Česko-polsko-slovenská matematická konference (23. : 2016 : Nový Jičín, Česko) Seminář k agrotechnice chmele : sborník přednášek ze semináře konaného dne ... Seminář k agrotechnice chmele Comotovia ... : sborník příspěvků z konference věnované ... : Chomutov, ... Comotovia (konference) STRUTEX : structure and structural mechanics of textile fabrics : ... international conference ... = struktura a strukturní mechanika textilií : ... mezinárodní konference ... Strutex (konference) Automatizace knihovnických procesů ... : sborník z ... ročníku semináře pořádaného ve dnech ... Automatizace knihovnických procesů (seminář) ... Zirmův olomoucký diskuzní den : dne ... : velká posluchárna Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Zirmův olomoucký diskuzní den (sympozium) Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu : sborník ze semináře a konference 2014 Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu (konference) (2014 : Praha, Česko) XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství : Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence : sborník příspěvků ... Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence (konference) (2016 : Fryšava pod Žákovou horou, Česko) Sborník ze semináře Otevřený prostor ... Otevřený prostor (seminář)