Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=1128265&value=Severomoravsk%C3%BD%20kraj%20(%C4%8Cesko%20:%201960-1990)%20--%20n%C3%A1rodnostn%C3%AD%20pom%C4%9Bry Vyhledávání podle položky rejstříku:: Severomoravský kraj (Česko : 1960-1990) -- národnostní poměry