Search results | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=1139199&value=Zem%C4%9Bchy%20(Jiml%C3%ADn,%20%C4%8Cesko)%20--%20vlastiv%C4%9Bda&lang=EN Search by index item:: Zeměchy (Jimlín, Česko) -- vlastivěda