Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=1145243&value=z%C3%A1meck%C3%A9%20interi%C3%A9ry%20--%20%C4%8Cesko%20--%2016.-19.%20stolet%C3%AD&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: zámecké interiéry -- Česko -- 16.-19. století