Search results | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=1166352&value=sebeup%C3%A1len%C3%AD%20--%20zem%C4%9B%20v%C3%BDchodn%C3%ADho%20bloku%20(1945-1989)&lang=EN Search by index item:: sebeupálení -- země východního bloku (1945-1989)