Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=1717173&value=s%C3%A9riov%C3%A9%20vra%C5%BEdy%20--%20psychologick%C3%A9%20aspekty&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: sériové vraždy -- psychologické aspekty