Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=2413288&value=Active%20Server%20Pages.NET%202.0%20%5Bo%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Active Server Pages.NET 2.0 [o]