Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=2536021&value=Afgh%C3%A1nist%C3%A1n,%20sov%C4%9Btsk%C3%A1%20okupace,%201979-1989%20%5Bo%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Afghánistán, sovětská okupace, 1979-1989 [o]