Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=4770978&value=Absolventi%20Policejn%C3%AD%20akademie%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky%20v%20praxi%20(konference)%20(2008%20:%20Praha,%20%C4%8Cesko) Vyhledávání podle položky rejstříku:: Absolventi Policejní akademie České republiky v praxi (konference) (2008 : Praha, Česko) Absolventi Policejní akademie ČR (prezenční formy studia) v praxi : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Policejní akademii ČR v Praze dne 2. dubna 2008 Absolventi Policejní akademie České republiky v praxi (konference) (2008 : Praha, Česko)