Search results | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=5030554&value=agr%C3%A1rn%C3%AD%20strany%20--%20Slovensko%20--%201899-1938&lang=EN&s=-9&sd=DESC&page=1&ticketId=-7&pageSize=10 Search by index item:: agrární strany -- Slovensko -- 1899-1938 Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938