Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=5128016&value=advok%C3%A1ti%20--%20%C4%8Cesko%20--%2019.-20.%20stolet%C3%AD&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: advokáti -- Česko -- 19.-20. století