Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=5155025&value=adopce%20--%20%C4%8Cesko%20--%2020.-21.%20stolet%C3%AD Vyhledávání podle položky rejstříku:: adopce -- Česko -- 20.-21. století Děti systému Scharschmied, Helga, 1974- Děti systému, aneb, Juvenilní justice nezákonného odebírání dětí z biologických rodin : autobiografická kniha faktu Scharschmied, Helga, 1974-