Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=5155597&value=agenti%20--%20%C4%8Ceskoslovensko%20--%201945-1989&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: agenti -- Československo -- 1945-1989