Search results | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=767514&value=Va%C5%A1%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1,%20Kl%C3%A1ra&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=EN Search by index item:: Vašíčková, Klára