Wyniki wyszukiwania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=802965&value=Absolventi%20Policejn%C3%AD%20akademie%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky%20v%20praxi%20(konference)%20(2008%20:%20Praha,%20%C4%8Cesko)&lang=PL Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Absolventi Policejní akademie České republiky v praxi (konference) (2008 : Praha, Česko)