Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=807239&value=Agentura%20ochrany%20p%C5%99%C3%ADrody%20a%20krajiny%20%C4%8CR.%20Spr%C3%A1va%20chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9%20krajinn%C3%A9%20oblasti%20%C4%8Cesk%C3%BD%20les%20%5Bo%5D&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Správa chráněné krajinné oblasti Český les [o] Vážky 2008 : sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v Českém lese Vážky 2008 (Chráněná krajinná oblast Český les, Česko)