Search results | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=868873&value=Agentura%20pro%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20v%20romsk%C3%BDch%20lokalit%C3%A1ch%20%5Bo%5D&lang=EN Search by index item:: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [o]