Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=899156&value=Ab%C3%BA%20%E2%80%99l-Fadl%20Bad%C3%AD%E2%80%9B%20az-Zam%C3%A1n%20al-Hamadh%C3%A1n%C3%AD,%20969-1008%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Abú ’l-Fadl Badí‛ az-Zamán al-Hamadhání, 969-1008 [o]