Výsledky vyhledávání | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=921863&value=Ab%C5%AB%20al-Hasan%20al-Kis%C4%81%C4%AB,%20%C4%8Dinn%C3%BD%2011.%20stolet%C3%AD Vyhledávání podle položky rejstříku:: Abū al-Hasan al-Kisāī, činný 11. století