Výsledok vyhľadávania | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=949595&value=S%C3%A1gner,%20Augustin,%201891-1946&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Ságner, Augustin, 1891-1946