Search results | Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. http://katalog.svkul.cz/search/index-item/rss?id=983719&value=absurd%20(philosophy)&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=EN Search by index item:: absurd (philosophy)